पाकिटातल्या नाण्यांच्या कप्प्यात 

महिनोन्महिने 

दुमडून, जपून ठेवलेले 

तुरळक क्षण 

 

आणि आज कुठूनतरी

झुळूक घेऊन आली 

तुझ्या दोन ओळी 

 

कप्पा भरला म्हणून 

की काय, कुणास ठाऊक 

 

अजून ओठावरच आहेत

 

Saee Koranne-Khandekar

Comments (0)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *