नखांवरचं घासून घासून 

जेमतेम राहिलेलं 

नेल पॉलिश काढायला 

कापूस सापडेना 

 

म्हणून देव्हाऱ्याच्या खालच्या खणात 

ठेवलेल्या 

फोडलेल्या प्लास्टिक च्या पाकिटातून 

दोन वाती काढल्या 

 

बोटावरच्या पुसट रंगाबरोबर 

उरली सुरली श्रद्धा देखील 

सहज मिटून गेली

सई कोरान्नेखांडेकर

Comments (0)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *